Konto Przekorzystne
do 200 zł za założenie konta i spełnienie warunków promocji

7% na Koncie Oszczędnościowym w skali roku
0 zł za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów, kartę do konta na 2 lata.

Korzyści dla klienta

Za otwarcie konta i spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie, Klient może otrzymać 200 zł w promocji „Otwórz konto na selfie i odbierz nagrodę”.

Jak zgarnąć 50 zł za otwarcie konta?
Otworzyć Konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 3.04.2024 r.

Jak zgarnąć 150 zł za spełnienie warunków promocji?
Zrobić min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta w każdym z 3 miesięcy od założenia konta.

Termin wypłaty nagrody zależy od dnia przystąpienia do promocji.

 

54 / 100