Każda osoba ubiegająca się o pożyczkę zetknęła się z pojnbbęciem RRSO. Czym jest ten wskaźniki jakie ma znaczenie dla nn? ń ńb pojęciańn  ńń B BBC bń BBCbytów b BBCbytów ńn ń b ńb ń BBC po bnń ńbń n BBbbn nbb BBC BBC ńbC b ń b B nn ń ń ń bnń nń bnń ńb BBC n ń ńnń BB b B ńnń BBbbnbbnBbbn n ńń n BBC n dotyczące BBC BńBC ń BBCbytów i rozprawiamy się z faktami i mitami, które krążą na temat RRSO.

Co to jest  RRSO?

RRSO to skrót od Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa. Jest to wskaźnik,

który pokazuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Co wchodzi w skład RRSO?

W uproszczeniu RRSO obejmuje koszty, jakie musi ponieść pożyczkobiorca lub kredytobiorca, decydując się na kredyt lub pożyczkę. Warto wiedzieć, że w skład RRSO wchodząm.in.:

●       wysokość oprocentowania pożyczki,

●       prowizja, marża,

●       ubezpieczenie pożyczki,

●       opłaty dodatkowe.

 

A jakie mity krążą na temat RRSO i jej wpływu na koszty pożyczki i kredytu? Rozprawiamy się z najpopularniejszymi mitami i przedstawiamy fakty.

RRSO to prosta relacja między kosztem a kwotą kredytu – MIT

Jest to bardzo popularne, a jednocześnie błędne założenie. Wielu osobom wydaje się, że RRSO to prosta relacja, która wyraża w procentach koszt kredytu w stosunku do jego kwoty. To NIEPRAWDA. Jeśli RRSO wynosi 150% to nie oznacza, że koszty pożyczki wyniosą 150% pożyczonej kwoty. Na wysokość RRSO wpływa wiele czynników, co można zauważyć po przeanalizowaniu skomplikowanego wzoru na RRSO.

RRSO wzór
Wzór na RRSO, źródło: źródo:https://uokik.gov.pl/download.php?id=634

Jak widać wysokość RRSO zależy od wielu zmiennych parametrów, między innymi od czasu, na jaki pożyczamy pieniądze oraz wybranego modelu spłaty.

RRSO jest zwykle wyższe niż oprocentowanie – FAKT

Analizując różne oferty kredytów i pożyczek natkniemy się na dwie wartości wyrażone procentowo -jedna z nich to oprocentowanie kredytu/pożyczki, a druga to wskaźnik RRSO kredytu/pożyczki. Warto wiedzieć, że RRSO zawsze będzie wyższe niż oprocentowanie nominalne.

 

W uproszczeniu można wyjaśnić to następująco – RRSO jest pojęciem szerszym, a na jego wysokość składa się więcej czynników (wśród nich oprocentowanie oraz koszty pozaodsetkowe: prowizja, ubezpieczenie, koszty dodatkowe), tak więc logicznie rzecz biorąc jego wartość zwykle będzie wyższa, niż wysokość oprocentowania.

 

Im wyższe RRSO, tym wyższe koszty kredytu – MIT

To kolejne błędne przekonanie panujące wśród pożyczkobiorców. Prawo wymusza na bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych wyraźne eksponowanie RRSO przy reklamowanych produktach finansowych. Założenie było takie, aby pożyczkobiorca mógł w łatwy sposób porównywać oferty kredytów i pożyczek. Jednak, aby robić to prawidłowo należy zestawiać ze sobą oferty o identycznych parametrach tj. tym samym okresie kredytowania (np. oferty pożyczki na 30 dni lub 12 miesięcy czy 5 lat), częstotliwości rat (miesięczne, tygodniowe czy spłata jednorazowa) i modelu spłaty zobowiązania (raty równe, malejące czy rosnące). Jeśli oferty kredytu lub pożyczki będą się różnić choć jednym elementem, np. okresem kredytowania, porównywanie RRSO takich produktów finansowych może być bardzo mylące.

 

Im krótszy okres, na jaki pożyczamy pieniądze, tym wyższe RRSO – FAKT

Wysokość RRSO w dużym stopniu zależy od okresu kredytowania. Zaciągając krótkoterminową pożyczkę musimy liczyć się z wyższą wartością RRSO, gdyż spłata następuję w bardzo krótkim czasie od momentu zaciągnięcia zobowiązania. W przypadku kredytu długoterminowego, wartość RRSO będzie niższa.

RRSO to oprocentowanie kredytu/pożyczki – MIT

To bardzo częsty mit. Wielu konsumentów utożsamia ze sobą RRSO i oprocentowanie kredytu/pożyczki (obydwa są bowiem wyrażone procentowo), w rzeczywistości jednak parametry te znacząco się od siebie różnią.

Oprocentowanie decyduje wyłącznie o wysokości odsetek. Warto jednak pamiętać, że nie są to jedyne składowe kredytu/pożyczki. Istnieje wiele kosztów pozaodsetkowych (prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe) i one również wchodzą w skład RRSO. Z tego właśnie powodu wysokość wskaźnika RRSO jest zazwyczaj wyższa niż wysokość oprocentowania.

 

Wysokie RRSO w firmach pożyczkowych to wysokie koszty pożyczki – MIT

Wskaźnik RRSO może być wysoki, nawet jeśli koszt kredytu jest niski. Wiele osób mylnie wiąże wysoki wskaźnik tego parametru z firmami pożyczkowymi – dzieje się tak głównie dlatego, że to właśnie instytucje pozabankowe oferują pożyczki krótkoterminowe. Im krótszy termin spłaty, tym wyższe RRSO. Wszystkie produkty z krótkim terminem spłaty charakteryzują się wysokim RRSO, niezależnie od tego kto ich udziela (bank, SKOK czy firma pożyczkowa). Pamiętajmy jednak, że nawet kilkusetprocentowe RRSO, które może wiele osób wystraszyć, nie zawsze wiąże się z wysokimi opłatami.