Raty 10 x 0% bez odsetek
karta skrojona na miarę
karta w 99% z plastiku z recyklingu
RRSO 18,81%
Kupuj teraz, płać później!
Z przyznanego limitu karty
skorzystasz bez odsetek nawet do 59 dni
Ubezpieczenie zakupów w Internecie oraz transakcji internetowych np
Cashback 2% za zakupy w Internecie w pakiecie Złotym i Platynowym
Ubezpieczenia podróży 

 

Karta Kredytowa z Żubrem

Regulamin promocji „Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem – edycja III” znajdziesz powyżej, na www.pekao.com.pl oraz w placówkach banku.
Pula nagród (pula punktów możliwa do uzyskania w ramach Promocji w Programie Mastercard® Bezcene® Chwile) wynosi 2000 w każdej kategorii.

 

Bank poinformuje o wyczerpaniu puli nagród poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.pekao.com.pl/bezcennechwile. Dodatkowo, na 7 dni przed szacowanym terminem wyczerpania którejkolwiek z pul Bank umieści na swojej stronie internetowej wskazanej powyżej informację o szacowanym przez siebie terminie wyczerpania się danej puli, przy czym szacunki będą opierać się o dotychczasowe tempo, w którym dana pula ulega wyczerpaniu.

Organizatorem Promocji „Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem – edycja III” jest Mastercard Europe SA. Partnerem Promocji jest Bank Pekao SA.
Mastercard® Bezcenne® Chwile w Banku Pekao S.A. to program lojalnościowy dla indywidualnych klientów Banku, którzy posiadają, karty płatnicze Mastercard® Maestro. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

RRSO – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Karty Kredytowej z Żubrem 18,81% przy założeniach: przyznany limit kredytowy 5600 zł wypłacony jednorazowo, w trybie transakcji bezgotówkowej, spłacany w 12 równych kwotach miesięcznych, oprocentowanie zmienne 17,75% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 6115,50 zł, całkowity koszt 515,50 zł obejmuje: odsetki 515,50 zł oraz opłatę miesięczną za obsługę karty 0 zł, okres kredytowania 12 miesięcy. Kalkulacja przygotowana na 10.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej.

Łączna kwota transakcji wymaganych do zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę obejmuje zarówno transakcje bezgotówkowe, jak i gotówkowe. Zwrot towaru lub anulowanie transakcji zmniejsza kwotę transakcji wymaganą do zwolnienia z tej opłaty. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest ubezpieczonemu od momentu aktywacji karty kredytowej w przypadku ubezpieczenia zakupów i ubezpieczenia transakcji internetowych oraz od momentu aktywacji karty kredytowej i nie wcześniej, niż z chwilą rozpoczęcia podróży w ubezpieczeniach podróżnych: NNW, kosztów leczenia, assistance, assistance Pakiet Sport oraz OC w życiu prywatnym. W ubezpieczeniu zakupów oraz transakcji internetowych ubezpieczenie działa, jeśli płatność za zakupy została dokonana Kartą Kredytową z Żubrem. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumach ubezpieczenia i limitach odpowiedzialności określone są w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wydawanych przez Bank Pekao S.A. Dokumenty dostępne są powyżej, na pekao.com.pl oraz pzu.pl, a także w oddziałach banku. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Koszt składki ubezpieczeniowej ponosi Bank Pekao S.A. jako ubezpieczający.

64 / 100