• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 10% zwrotu z transakcji bezgotówkowych
  • 0 zł za korzystanie 24/7 z wpłatomatów
  • 0 zł za przelewy mobilne Elixir
  • do 2000 zł premii

Korzyści dla klienta

Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata”, Klient może zyskać nawet 2000 zł premii.

Jak zyskać premię do 2000 zł?
a) 600 zł = zwrot 3% za transakcje bezgotówkowe.
3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych na min. 500 zł miesięcznie kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay. Kwota zwrotu nie może przekroczyć 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym przez 6 miesięcy.

b) 400 zł = umowa na terminal płatniczy
Warunek: transakcje na min. 1000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.

c) 600 zł = umowa o kredyt, pożyczkę, ratę leasingu i faktoringu do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji.

d) 200 zł = założenie firmy z kontem za pośrednictwem wniosku w Pekao S.A..

e) 200 zł = dodatkowy bonus dla aktywnych:
W każdym z 6 miesięcy, następujących po miesiącu przystąpienia do promocji / otwarcia konta:
-przelew do ZUS na kwotę min. 300zł
-przelewy (inne niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay na łączną kwotę min. 1000 zł
-transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay.

54 / 100