KLIKNIJ ABY POZNAĆ OFERTĘ PZU DOM

 

Ubezpieczenie nieruchomości
odszkodowanie za zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu
pomoc w nagłych wypadkach, np. usługa hydraulika, elektryka
ochrona przed skutkami rażącego niedbalstwa

 

Pożar, zalanie, uderzenie pioruna lub inne zdarzenie losowe

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do zniszczenia lub utraty Twojego majątku wskutek jednego z 18 zdarzeń losowych.

 

Dewastacja

Gdy ktoś umyślnie np. zbije szybę w oknie lub zniszczy drzwi wejściowe do Twojego mieszkania.

 

Przepięcie

Gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. telewizora lub instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

 

Włamanie

Gdy ktoś włamie się do Twojego mieszkania i ukradnie wyposażenie, np. komputer, telewizor, sprzęt sportowy czy biżuterię

 

Wyłudzenie gotówki lub biżuterii (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)

Gdy ktoś podstępem wyłudzi gotówkę lub biżuterię np. od Ciebie, jeśli masz powyżej 65 lat albo od Twojego dziecka do 13 roku życia.

 

Rabunek

Gdy złodziej np. na ulicy wyrwie Ci torebkę lub telefon.

 

 

 

Nietypowe sytuacje (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)

Ochrona działa w wielu innych niespodziewanych zdarzeniach, np. gdy sąsiad w czasie remontu w swoim mieszkaniu uszkodzi Twoją ścianę. Wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk (najczęściej wybierany przez klientów).

 

Dlaczego warto

  • NOWOŚĆ. Wypłacimy odszkodowanie, gdy ktoś wyłudzi gotówkę lub biżuterię od Ciebie, jeśli masz powyżej 65 lat albo od Twojego dziecka do 13 roku życia.
  • NOWOŚĆ. W ubezpieczeniu OC odpowiadamy do kwoty 10 000 zł za szkody, jakie wyrządziło Twoje dziecko do 13. roku życia, które było pod Twoim nadzorem. Nie badamy przy tym Twojej winy w nadzorze.
  • Pokrywamy koszty poszukiwania awarii instalacji, np. wodnej, elektrycznej. Zwracamy także koszty odnalezienia miejsca tej awarii, jej usunięcia oraz przywrócenia miejsca do stanu sprzed szkody.
  • Zapewniamy ochronę przed skutkami rażącego niedbalstwa, np. jeśli nie wyłączysz żelazka i dojdzie do pożaru.
  • Gdy po włamaniu złodzieje ukradną biżuterię, wypłacimy aż do 40% sumy ubezpieczenia i maksymalnie do 50 000 zł.
71 / 100