Kredyt firmowy z gwarancją niższej marży!
Jeśli znajdziesz tańszy kredyt to masz gwarancję, że obniżymy Twoją marżę.
Pożycz aż do 1 000 000 zł na dowolny cel.
Okres kredytowania do 96 miesięcy
Pieniądze otrzymasz na konto do 24h od podpisania umowy.

BIZnest Kredyt w Ratach Przedsiębiorca jest kredytem oferowanym przez Nest Bank S.A. („Bank”) przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. BIZnest Kredyt w Ratach Przedsiębiorca nie jest kredytem konsumenckim.

Kalkulator kredytowy oraz dane w nim podane mają charakter szacunkowy i marketingowy. Kalkulator podaje dane dla następującej oferty: BIZnest Kredyt w Ratach Przedsiębiorca z zabezpieczeniem spłaty kredytu w formie gwarancji de minimis, oprocentowaniem zmiennym w wysokości 8,33% w skali roku, prowizją za uruchomienie 3,99%, miesięczną prowizją za uprawnienia do zmiany warunków spłaty kredytu 0,1% min. 50 zł, max. 180 zł liczoną od wysokości udzielonego kredytu. Opłata za pierwszy roczny okres trwania gwarancji wynosi 0,5% od kwoty gwarancji, a w kolejnych latach 0,5% od kwoty kapitału gwarancji pozostałego do spłaty.

„Kwota kredytu jakiej potrzebujesz” to kwota nie uwzględniająca kredytowanych opłat i prowizji, o które zostanie powiększona udostępniana Klientowi kwota kredytu.

„Szacunkowa rata kredytu” obliczana jest na dzień jej publikacji na stronie internetowej Banku. Szacunkowa rata: (i) zawiera miesięczną ratę kapitałowo-odsetkową wyliczoną dla kwoty kredytu, miesięczną prowizję za uprawnienia do zmiany warunków spłaty kredytu i kredytowane koszty (kredytowaną prowizją za uruchomienie kredytu), (ii) ma wartość zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, (iii) została obliczona na podstawie parametrów wskazanych w opisie Kalkulatora kredytowego. Ostateczne warunki cenowe kredytu, jego udzielenie oraz wysokość zależą od oceny zdolności kredytowej.

Decyzja kredytowa ma charakter warunkowy. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku klient otrzyma decyzję pozytywną, do udzielenia kredytu koniecznym jest przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Klienta, na podstawie której Klient uzupełnił dane wymagane we wniosku kredytowym. Decyzja negatywna otrzymana w ramach wnioskowania o kredyt ma charakter ostateczny.

61 / 100