lokata na Nowe Środki z atrakcyjnym oprocentowaniem
5,6% na 3 miesiące w skali roku
5,3% na 3 miesiące w skali roku
5% na 6 miesięcy w skali roku
Maksymalna kwota do 150 000 zł
dla Klientów, którzy udzielą Zgód marketingowych

Promocja „Lokata na Nowe Środki” (edycja 3/2024) trwa od 23.02.2024 r. do 14.03.2024 r. Możesz założyć z Nowych Środków lokatę (po 1 na każdy okres) do 150 000 zł z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 5,3% na 2 miesiące, 5,6% na 3 miesiące i 5% na 6 miesięcy. Minimalna kwota lokaty z oprocentowaniem promocyjnym 5 000 zł (w naszych placówkach), 1 000 zł (w bankowości internetowej, mobilnej, przez infolinię lub naszą stronę internetową). Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Ciebie w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec 20.02.2024 r. Aby skorzystać z promocji, wyraź zgody marketingowe.

52 / 100