oprocentowanie 5,5% w skali roku
od 1000 do 50000 zł
na 3 miesiące

 

Często zadawane pytania

Oprocentowanie 5.50% w skali roku dotyczy Nowych Klientów i pierwszej Lokaty na Start.

Status Nowego Klienta ma klient indywidualny, dla którego Lokata na Start jest pierwszą lokatą w Inbank (tj. klient nie posiada i nie posiadał wcześniej lokat w Inbank).

Lokatę na Start można założyć w kwocie od 1.000 zł do 50.000 zł.

UWAGA: Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5.50% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego. W przypadkach, o których mowa powyżej, Bank obniży oprocentowanie takich Lokat na Start w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy lokaty.

 

69 / 100