.

0 zł za prowadzenie rachunku
nawet do 450 zł premii
promocja do 15.03.2024 r.
Korzyści dla klienta
Za otwarcie Konta z Kartą w promocji „Wymieniaj online”, Klient ma możliwość otrzymania nagrody o łącznej wysokości nawet do 450 zł.

Co zrobić, żeby otrzymać nagrody o łącznej wartości 450 zł?
1) Uzupełnić formularz rejestracyjny, kliknąć w link promocyjny i złożyć wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 15.03.2024 r.
2) Podpisać umowę, aktywować Kartę, aktywować Platformę FX Pl@net w systemie bankowości internetowej GOonline do 31.03.2024 r. = 50 zł przelewem na Konto Osobiste do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia tych warunków.
3) W kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków do otrzymania 1 nagrody otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł; wykonać min. 3 Transakcje BLIK na dowolną kwotę każda; wykonać Transakcję walutową/Transakcje walutowe na łączną kwotę min. 500 jednostek dowolnej waluty = 100 zł przelewem na Konto Osobiste do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia tych warunków.
4) W kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków do otrzymania 2 nagrody otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł; wykonać min. 3 Transakcje BLIK na dowolną kwotę każda; wykonać Transakcję walutową/Transakcje walutowe na łączną kwotę min. 500 jednostek dowolnej waluty = 100 zł przelewem na Konto Osobiste do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia tych warunków.
5) W kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków do otrzymania 3 nagrody otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł; wykonać min. 3 Transakcje BLIK na dowolną kwotę każda; wykonać Transakcję walutową/Transakcje walutowe na łączną kwotę min. 500 jednostek dowolnej waluty = 100 zł przelewem na Konto Osobiste do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia tych warunków.
6) W kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków do otrzymania 4 nagrody otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł; wykonać min. 3 Transakcje BLIK na dowolną kwotę każda; wykonać Transakcję walutową/Transakcje walutowe na łączną kwotę min. 500 jednostek dowolnej waluty = 100 zł przelewem na Konto Osobiste do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia tych warunków.

Warunkiem otrzymania każdej z ww. nagród w Promocji „Wymieniaj online” jest również posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w Promocji.


51 / 100