OTWÓRZ KONTO, które samo oszczędza nawet na 7% i zgarnij do 460 zł
0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
0 zł za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce
0 zł za kartę przy łącznej kwocie transakcji na 350 zł w miesiącu
0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą

Do promocji można przystąpić w terminie od 28.10.2023 r. do 07.02.2024 r. spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji, poniższe warunki:
1) jesteś nowym klientem banku,
2) złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie karty,
3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,
4) zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).
W Promocji może wziąć udział nowy klient banku, czyli osoba, która począwszy od 1.01.2020 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:
– rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
– rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017

Nagrodami w promocji są:
Premia za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł,
Premia I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
Premia II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód w wysokości 150 zł,
Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 100 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości:
7% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,
5,5% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto osobiste w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.
Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 50 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,5% w skali roku.
Kwota łączna środków promocyjnych dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla klientów,

58 / 100