Vivus Soonly jest spółką finansową, która zdobyła pozycję lidera w swojej kategorii dzięki przewadze technologicznej nad tradycyjnymi graczami. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu oraz najlepszemu dopasowaniu oferty do oczekiwań klienta, Soonly zdobyło już zaufanie ponad 2,5 mln Polaków. Flagowym produktem Soonly są pożyczki Vivus wprowadzone do Polski w 2012 roku. Od początku swej działalności spółka jest regularnym laureatem wielu nagród w zakresie obsługi klienta. Vivus cyklicznie jest wyróżniany między innymi prestiżową nagrodą Gwiazda Jakości Obsługi, przyznawaną firmom spełniającym najwyższe standardy obsługi Klienta. Ponadto jej działalność została nagrodzona statuetką Najlepszy Partner w Biznesie oraz pięciokrotnie Złotym
Laurem Klienta.

Pierwsza pożyczka

 • Kwota: od 100 do 3000 PLN
 • Okres: 61 dni
 • Klient wnioskując o pożyczkę wybiera dwie kwoty- kwotę pożyczki i kwotę do wypłatyteraz. Kwota pożyczki jest to całkowita kwota pożyczki, którą może wypłacić w ciągu trwania pożyczki, może też wypłacić ją w częściach. Kwota do wypłaty teraz to kwota, którą klient wypłaca od razu.
 • Wypłata pożyczki: niezwłocznie po wydaniu przez pożyczkodawcę pozytywnej decyzji kredytowej
 • Klient ma możliwość zrobienia 2 przedłużeń na 30 dni zgodnie z cennikiem umieszczonym w Umowie
 • Dostępne okresy przedłużenia: 30 dni
 • Możliwość wnioskowania o kolejną pożyczkę tuż po spłacie poprzedn

Kolejna pożyczka

 • Kwota: od 100 do 6 900 PLN
 • Okres: 30 dni
 • Klient nie będzie miał dostępnego standardowego przedłużenia
 • Klient wnioskując o pożyczkę wybiera dwie kwoty- kwotę pożyczki i kwotę do wypłatyteraz. Kwota pożyczki jest to całkowita kwota pożyczki, którą może wypłacić w ciągu trwania pożyczki, może też wypłacić ją w częściach. Kwota do wypłaty teraz to kwota, którą klient wypłaca od razu.

Kto może wziąć pożyczkę?

Pożyczkę w Vivus.pl może wziąć osoba, która spełnia następujące wymagania:

 •  jest w wieku od 19 do 78 lat,
 •  posiada polskie obywatelstwo,
 •  posiada aktualny numer i serię dowodu osobistego,
 •  posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,
 •  posiada konto osobiste,
 •  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o Kredycie Konsumenckim,
 •  uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej,
 •  zawrze z nami Umowę pożyczki.

Wymagane dane

 • Imię, nazwisko, pesel, seria i numer dowodu.
 • Telefon komórkowy.
 • Konto bankowe w jednym z banków w Polsce.
 • Adres e-mail (dotyczy kanału online).
 • Szczegóły zatrudnienia (dotyczy kanału online).

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 04.04.2023r.

Pożyczkodawcą jest Soonly Finance sp. z o.o. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 311,75 % przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 4 700 zł; całkowita kwota do zapłaty 5 279,78 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 18,5%; całkowity koszt pożyczki 579,78 zł (prowizja 508,31 zł, odsetki 71,47 zł); umowa na 30 dni. Stan na 05.10.2023 r.

60 / 100