BNP Paribas – “Książkobranie” (do 7 miesięcy dostępu do Legimi + 50 zł do Biedronki)


Konto z Kartą w promocji „Książkobranie”
  • możliwość otrzymania dostępu do Legimi nawet przez 7 miesięcy
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów
  • promocja do 10.01.2021 r.

Korzyści dla klienta

Za otwarcie Konta z Kartą w Promocji „Książkobranie”, Klient ma możliwość otrzymania dostępu do Legimi nawet przez 7 miesięcy oraz 50 zł do sieci sklepów Biedronka.

Co zrobić, żeby otrzymać otrzymać nawet 7 miesięcy dostępu do serwisu Legimi?
1) Kliknąć w link promocyjny i złożyć wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 10.01.2021 r.
2) Podpisać umowę oraz nadać PIN do karty do 24.01.2021 r.
3) W styczniu 2021 r. wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej oraz otrzymać Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł = e-kod do serwisu Legimi w lutym 2021 r.
4) W miesiącach luty-lipiec 2021 r. wykonać min. 4 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej oraz otrzymać Wpływ na łączną kwotę min. 500 zł = e-kod do serwisu Legimi w każdym miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki.
5) Posiadać Konto Osobiste otwarte w ramach promocji wraz z Kartą w dniu 31 sierpnia 2021 r. = e-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł we wrześniu 2021 r.

Wiadomość o przyznaniu każdej nagrody zostanie przesłana (z adresu ksiazkobranie@bnpparibasplus.pl) do Laureatów nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Laureat spełnił warunki opisane w Regulaminie.