Pekao – Konto Przekorzystne Biznes z premią 1000 zł


  • do 1000 zł z Kontem Przekorzystnym Biznes
  • 0 zł za konto
  • 0 zł za kartę
  • 0 zł za przelewy
  • załóż konto online 

Korzyści dla klienta

Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji „1000 zł premii dla firm”, Klient może zyskać nawet 1000 zł premii.

1) Aby otrzymać 300 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że wykonać przelewy do ZUS na kwotę minimum 100 zł w trzech dowolnych miesiącach, w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia rachunku, oraz w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do nowo otwartego rachunku, jeden przelew przez aplikację PeoPay lub stronę mobilną na kwotę min. zł.
2) Aby otrzymać 200 zł za transakcje wymiany walut, wystarczy że w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonane zostaną transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na równowartość minimum 20 000 zł
3) Aby otrzymać 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy przyjąć przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie.
4) Aby otrzymać 300 zł za umowę kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard wystarczy, że w ciągu 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarty został rachunek, wzięty zostanie kredyt, pożyczka lub karta kredytowa na kwotę minimum 20 000 zł.

Promocja trwa od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.. Szczegółowe warunki dostępne są na stronie reklamodawcy.

Konto Przekorzystne Biznes, czyli konto firmowe dla mikroprzedsiębiorstw to:

0 zł za konto
0 zł za aktywne korzystanie z karty debetowej
0 zł za przelewy mobilne

Nasza oferta to także:

0 zł
za dzierżawę terminala przez 18 miesięcy
Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowałeś płatności kartami płatniczymi to zaoferujemy Ci dzierżawę terminala za 0 zł przez 18 miesięcy.
lub
1 zł
miesięcznie przez 12 miesięcy za dzierżawe terminala płatniczego
Jeżeli akceptujesz karty płatnicze, a dodatkowo zaoferujemy Ci atrakcyjną prowizję od przyjmowanych transakcji kartowych.
oraz
0 zł
za rachunki pomocnicze w 20 walutach obcych