Konto Firma to ja premia 600 zł


  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za standardowe przelewy krajowe przez Internet
  • 0 zł za dostęp do coworku Idea Hub
  • Do zdobycia premia 600 zł

Korzyści dla klienta

Zakładając Konto Firma to ja klient może zyskać do 600 zł w promocji Premiowanie za bankowanie.

Jak to działa?
a) 40 zł za utrzymanie średniego miesięcznego salda od 30 000,01 zł,
b) 30 zł od pierwszego przelewu do ZUS US w miesiącu, w którym przystąpiono do Promocji na kwotę minimum 250 zł,
c) 20 zł za wpłatę we wpłatomacie nie niższą niż 1000 zł,
d) 20 zł za wystawioną i opłaconą fakturę w Idea Cloud na kwotę nie niższą niż 100 zł.

Maksymalna łączna miesięczna wartość Premii nie może przekroczyć 50,00 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, Premia nie jest dalej naliczana w tym miesiącu i nie przenosi się na kolejny miesiąc. Bank przyznaje Premię nie dłużej niż do 12. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki przystąpienia do Promocji.