Smartney – pożyczki od 2000 zł do 60000 zł okres spłaty do 96 miesięcy #pozyczka

Pożyczki online
Kwota pożyczki od 2 000 zł do 60 000 zł
Okres spłaty od 6 do 96 miesięcy
RRSO 21,94%
Profil klienta:
– wiek 23-75 lat
– bez zadłużenia w BIK
– dochody min. 3 500 zł
– umowa o pracę
– zainteresowani ratalkami i kredytami

 

Uczestnictwo i Warunki Promocji
1. Promocja dotyczy tych Uczestników, którzy w okresie obowiązywania Promocji, spełnią
łącznie następujące warunki:
a. nie zawierali wcześniej Umów pożyczki lub kredytu z Organizatorem (jest to ich
pierwsza Umowa Pożyczki)
b. przed akceptacją przedstawionej przez Organizatora oferty kredytowej i zawarciem
Umowy Kredytu na stronie www.smartney.pl wpisze w polu: „kod rabatowy” słowo:
„BON”.
c. złożą Wniosek o Pożyczkę i zawrą z Organizatorem Umowę Pożyczki za
pośrednictwem strony internetowej www.Smartney.pl na kwotę co najmniej 10 tys. zł.
Całkowitej kwoty kredytu
d. wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożą bezpośrednio na stronie www.smartney.pl
lub w procesie telefonicznym, ale wyłącznie przy udziale Wewnętrznego Call Center
Organizatora;
e. nie odstąpią od Umowy Pożyczki,
2. Promocją objęte będą również te Umowy Pożyczki, o których udzielenie Uczestnik
zawnioskował w okresie obowiązywania Promocji, a które zostały udzielone w okresie
późniejszym.
3. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko 1 raz w czasie jej trwania. Oznacza to, że przy
zawarciu przez uczestnika Promocji więcej niż jednej Umowy Pożyczki otrzyma on Bon
wyłącznie do pierwszej Umowy Pożyczki.
4. Promocja łączy się z innymi programami promocyjnymi i promocjami udostępnianymi przez
Organizatora.
5. W razie odmowy udzielenia Pożyczki przez Organizatora lub zawarcia Umowy o Pożyczkę
na innych warunkach niż określone w niniejszym Regulaminie – Promocja nie obowiązuje.
. Wysokość nagrody i jej przekazanie.
1. Każdy uczestnik Promocji, który spełni wszystkie warunki określone w ust. 2 otrzyma
Nagrodę.
2. Nagrodą jest Bon, którego wysokość uzależniona jest od wysokości Całkowitej Kwoty
Pożyczki w sposób następujący:
a. dla Pożyczki, której Całkowita Kwota Pożyczki wynosi od 10.000,00 zł. do 20.000,00
zł. – wartość Bonu wynosi 100 zł;
b. dla Pożyczki, której Całkowita Kwota Pożyczki wynosi od 20.001,00 zł. do 40.000,00
zł. – wartość Bonu wynosi 300 zł;
c. dla Pożyczki, której Całkowita Kwota Pożyczki wynosi od 40.001,00 zł.– wartość Bonu
wynosi 500 zł;
3. Wskazane powyżej wartości Bonu są wartościami brutto.
4. W dniu wejścia w życie niniejszej Promocji obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie którego, kwota
wypłacanej Uczestnikowi Nagrody jest wolna od podatku.
5. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w formie ciągu znaków umieszczonych w
wiadomości sms przekazanej na numer telefonu podany przez Uczestnika we Wniosku o
Kredyt/Pożyczkę, w terminie do 25 dnia po skutecznym zawarciu Umowy Pożyczki
6. Przekazanie Nagrody na numer telefonu Uczestnika stanowi potwierdzenie wypłaty nagrody
przez Organizatora.

63 / 100
Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *