Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki


Lokata Online Nowe Środki w kwocie od 1 000 do 400 000 zł
na okres od 1 do 36 miesięcy
z oprocentowaniem do 6,5%

Szacowana, orientacyjna wartość odsetek netto zależna od wybranej kwoty i wybranego okresu lokaty.
1 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 30.06.2023 r. Oprocentowanie nominalne stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 04.07.2023 r. Minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki 1 000 zł, maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Brak opłat za otwarcie i powadzenie rachunku lokaty. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym

56 / 100
Please follow and like us: