0 zł za prowadzenie konta
dostęp do e-usług
do 900 zł premii za transakcje kartą
do 600 zł premii z kredytem, leasingiem lub pożyczką leasingową

Korzyści dla klienta

Klient może zyskać:
a) 900 zł zwrotu od transakcji (3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych kartą, maks. 150 zł miesięcznie przez 6 miesięcy).
Warunkami uzyskania zwrotu są:
– wyrażenie zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych.
– Wykonywanie przelewów z konta otwartego w ramach promocji na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o minimalnej wartości 200 zł do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały zrealizowane transakcje bezgotówkowe kartą debetową.b) 300 zł za zawarcie umowy kredytu do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji.
Warunkami uzyskania premii są:
– wyrażenie zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych,
– wykonywanie po przystąpieniu do Promocji comiesięcznych przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdorazowo o minimalnej wartości 200 zł do 20 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy,
– utrzymanie umowy w dniu wypłaty premii.c) 300 zł za zawarcie umowy leasingu na kwotę min. 10.000 zł lub pożyczki leasingowej na kwotę min. 10.000 zł do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji.
Warunkami uzyskania premii są:
– wyrażenie zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych,
– wykonywanie po przystąpieniu do Promocji comiesięcznych przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdorazowo o minimalnej wartości 200 zł do 20 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy termin opłacenia składek minimum do miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy,
– utrzymanie umowy w dniu wypłaty premii.

58 / 100