Plan
naprawczy

Usługa ta powstała z myślą o osobach, które chcą uporządkować swoją sytuację finansową oraz odzyskać zdolność kredytową.

Analiza historii
kredytowej

Jest to usługa przeznaczona dla osób, które chcą zweryfikować stan i saldo swoich zobowiązań, sprawdzić swoją zdolność kredytową oraz poznać ocenę punktową.

Upadłość
konsumencka

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób, które ze względu na przeciwności losu straciły płynność finansową, a ich obecna sytuacja życiowa nie rokuje możliwości spłaty całości lub części zobowiązań.

Sprzeciw od
nakazu zapłaty

Z wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty mogą skorzystać osoby, które w przeciągu ostatnich 14 dni odebrały rzeczowy dokument (wliczając soboty i niedziele).

Porada
prawna

Jest to usługa skierowana do osób potrzebujących pomocy prawnej począwszy od rzetelnej porady prawnej, poprzez sporządzenie profesjonalnych pism oraz dokumentów, a skończywszy na kompetentnej reprezentacji Klienta w Sądzie.

Zwroty
prowizji i odszkodowania

Usługa skierowana do osób , którym z różnych powodów należy się zwrot prowizji lub wypłata należnego odszkodowania . Dotyczy ona zarówno kredytów bankowych, pożyczek poza bankowych, szkód samochodowych wypadków komunikacyjnych czy też likwidacji polisolokat.

59 / 100