SPRZECIW
OD NAKAZU ZAPŁATY

Z wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty mogą skorzystać osoby, które w przeciągu ostatnich 14 dni odebrały rzeczowy dokument (wliczając soboty i niedziele).

  1. Twoje zobowiązanie zostało sprzedane?
  2. Sąd wysłał nakaz zapłaty?
52 / 100