do 250 zł zysku za otwarcie i aktywne korzystanie z konta
aplikacja Moje ING mobile

0za prowadzenie konta

0za kartę Visa zbliżeniowąj eśli zrobisz nią transakcję na min. 300 zł miesięcznie

0za dowolną liczbę przelewów pomiędzy Twoimi kontami – osobistym a oszczędnościowym w Moim ING oraz na inne konta bankowe

0za wypłaty z bankomatów naszych i Planet Cash

7% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym

58 / 100