BNP Paribas – Kredyt dla firm

 

PRZYSPIESZ ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY Z KREDYTEM
od 0% prowizji za udzielenie kredytu
marża od 2,90% z ubezpieczeniem Cardif stanowiącym zabezpieczenie kredytu1
elastyczna forma spłaty

Niższa marża dotyczy kredytów ze świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej: na życie, NNW i poważne zachorowania zgodnie z warunkami umowy zawartej za pośrednictwem Banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. Szczegóły w oddziale banku i na www.bnpparibas.pl. Materiał dotyczy Kredytu w rachunku bieżącym Ekspres Linia.

Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach banku.

 

 

54 / 100