Pekao S.A. – Konto Przekorzystne Biznes + 1200 zł premii
 

 

Konto Przekorzystne Biznes
0 zł za konto i aktywne korzystanie z karty
0 zł za przelewy mobilne
do 1200 zł premii
Korzyści dla klienta
Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“, Klient może zyskać nawet 1200 zł premii.

 

1) Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych i wydanej do niego karty debetowej za okres 12 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta, należy podpisać umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych w okresie trwania promocji.

2) Aby otrzymać 200 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy w okresie trwania promocji dokonać za pomocą wniosku w Pekao24/ PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymać status w CEIDG „aktywny”. Aby otrzymać 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że przez okres 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych wykonasz w każdym miesiącu 1 przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz 1 przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay, na kwotę min. 100 zł oraz 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes w złotych.

3) Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za otwarcie konta online wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes a rachunek otwarty zostanie poprzez podstronę internetową banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię banku Pekao S.A. (Pekao Direct). Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za wpływy 5 tys. zł na konto wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i otrzymać wpływy na Konto Przekorzystne Biznes w złotych, na sumę min. 5 tysięcy zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. lub innej instytucji.

4) Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za transakcje wymiany walut, wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonać transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę o równowartości minimum 20 000 zł. Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzeć z Bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przjąć przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 1 000 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

5) Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i wykonać przez okres 3 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tyt. rata leasingu na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie Aby otrzymać premię w odpowiedniej wysokości za pierwszą umowę kredytu, pożyczki lub karty kredytowej wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarty został rachunek, wziąć kredyt, pożyczkę zabezpieczone gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub kartę kredytową
– na kwotę minimum 20 000 zł – 100 zł
– na kwotę minimum 50 000 zł – 200 zł
– na kwotę minimum 100 000 zł – 300 zł

Promocja edycja IV „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“ trwa od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

59 / 100