PKO BP – Kredyt Własny Kąt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny
  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
  • RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 4,81%
  • RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 4,83%

Możesz zyskać niższą marżę dla kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie

Marża Twojego kredytu Własny Kąt hipoteczny zostanie obniżona1, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

 po dniu zawarcia umowy dostarczysz świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 Masz już zawartą umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipteczny,
 świadectwo jest ważne co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia u wynika z niego, że wskaźnik EP jest nie wyższy niż2:
 85 kWh/(m2rok) – dla lokalu mieszkalnego, lub
 95 kWh/(m2rok) – dla domu jednorodzinnego.

O szczegóły pytaj naszych pracowników.

1W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny obniżenie marży nie będzie stosowane w okresie spłaty pierwszych 12 rat obowiązuje wówczas marża na poziomie 1,1 p.p; obniżka marży obowiązuje w całym okresie kredytowania; szczegóły co do dnia w którym następuje obniżenie marży znajdują się w umowie kredytu.

2Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

*Finansowanie do 90% wartości nieruchomości gdy głównym zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 4,81% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 3,29%/rok – w pierwszym roku oraz 4,26/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 2,19% wg stanu na dzień 25.11.2021 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 151 583,65 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 142 352,06 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 386 583,65 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 238,87zł, następne po 1 127,87zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 244,87 zł i ostatnia rata wynosi 1 102,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 4,83% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%, oprocentowanie zmienne 3,29%/rok – w pierwszym roku oraz 4,26%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 2,19% wg stanu na dzień 25.11.2021 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 204 872,60 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 186 971,26 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 504 772,60 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 615,38 zł, a następne po 1 471,67 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 625,36 zł i ostatnia rata wyniesie 1 439,51 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

51 / 100