PKO BP – KONTO DLA MŁODYCH “ŁAP CHWILĘ” DO 250 ZŁ PREMII

 

PKO Koncie dla Młodych
0 zł za prowadzenie konta,
0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
płatności zbliżeniowe telefonem
płatności BLIKIEM
oraz do 250 zł premii

 

Co trzeba zrobić aby zgarnąć tą premie?

 1. Do 31.10.2021 r. otwórz PKO Konto dla Młodych z kartą Mastercard, wyraź zgodę marketingową i zarejestruj się w promocji.
 2. W każdym z kolejnych 5 miesięcy kalendarzowych (następujących po miesiącu, w którym otwarto konto) wystarczy:
  – wpłacić na konto min. 100 zł,
  – zrobić kartą lub BLIKIEM1 4 transakcje bezgotówkowe (z wyjątkiem przelewów).

Za każdy miesiąc, w którym warunki promocji zostały spełnione możesz otrzymać 50 zł – łącznie można zgarnąć w promocji nawet 250 zł!

Pamiętaj, do dnia przekazania nagrody trzeba mieć:

 • otwarte konto wraz z kartą,
 • aktualne zgody marketingowe.

Promocja jest dostępna dla osób, które nie miały konta w PKO Banku Polskim w okresie 01.01.2020 r. – 19.09.2021 r. włącznie (nie dotyczy konta Inteligo).

Promocja „Łap chwile”

Jaka jest nagroda w promocji?

Nagrodą jest zasilenie Twojego konta kwotą:

 • do 250 zł brutto dla PKO Konta dla Młodych wypłacane po 50 zł brutto przez 5 kolejnych miesięcy
 • do 125 zł brutto dla PKO Konta Pierwszego wypłacane po 25 zł brutto przez 5 kolejnych miesięcy
Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać nagrodę?

W czasie trwania promocji, czyli w terminie od 20 września do 31 października 2021 r.:

 1. otwórz PKO Konto dla Młodych z kartą Mastercard lub PKO Konto Pierwsze z kartą Mastercard i wyraź odpowiednią zgodę marketingową,
 2. zgłoś chęć udziału w promocji, rejestrując się na stronie www.pkobp.pl/lapchwile, jeśli posiadasz PKO Konta Pierwsze rejestracji dokonuje i wyraża zgodę na Twój udział w promocji przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) oraz w każdym z 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym po otwartociu konto wraz z kartą:

a) wpłać na konto minimum 100 zł i wykonaj minimum cztery transakcje bezgotówkowe kartą lub płatności BLIKIEM – dotyczy PKO Konta dla Młodych

b) wpłać na konto minimum 50 zł i wykonaj minimum dwie transakcje bezgotówkowe kartą lub płatności BLIKIEM – dotyczy PKO Konta Pierwszego

Pamiętaj:

(1) w promocji mogą brać udział osoby, które od 1 stycznia 2020 r. do 19 września 2021 r. włącznie nie posiadały konta w banku (nie dotyczy kont Inteligo),

(2) w promocji można otworzyć tylko jedno PKO Konto dla Młodych z kartą lub PKO Konto Pierwsze z kartą,

(3) przed wydaniem nagrody bank zweryfikuje, czy konto ani karta nie zostałyo zamknięte, a zgoda nie została wycofana,

(4) warunki dotyczące wpłaty na konto oraz warunki transakcyjne muszą być spełnione łącznie.

W jaki sposób i kiedy otrzymam nagrodę?

Nagrody będziemy wydawać co miesiąc w formie zasilenia Twojego konta, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji.

Jaka jest pula nagród?

Liczba nagród w promocji jest ograniczona i wynosi:

 • 2500 nagród dla PKO Konta dla Młodych
 • 1500 nagród dla PKO Konta Pierwszego
Co się stanie, jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej?

W przypadku wyczerpania się puli nagród w czasie promocji zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji i tym samym nie będzie możliwości rejestracji do promocji, o czym powiadomimy na stronach www.pkobp.pl oraz na www.pkobp.pl/lapchwile.

Jeśli w jednym miesiącu nie spełnię warunku wpływów i transakcji to czy mogę otrzymać nagrodę w kolejnych miesiącach?

Tak, nagrodę otrzymujesz za te miesiące kalendarzowe, w których spełnisz warunki promocji. Warunki dotyczące minimalnych wpływów na konto i transakcji muszą być spełnione łącznie w danym miesiącu, aby trzymać nagrodę za ten miesiąc kalendarzowy

Co oznacza warunek wpłaty na konto?

Wpłata na konto są to wszystkie wpływy na Twoje konto, których łączna kwota w danym miesiącu wyniesie:

 • minimum 100 zł dla PKO Konta dla Młodych
 • minimum 50 zł dla PKO Konta Pierwszego

Pamiętaj:

(1) w każdym miesiącu należy zasilić konto minimalną kwotą,

(2) brak minimalnej kwoty wpływu na konta w jednym z miesięcy kalendarzowych uniemożliwi otrzymanie nagrody za ten miesiąc.

Jak liczony jest warunek dokonywania transakcji?

Aby otrzymać nagrodę, należy w każdym z 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto dokonać:

 • minimum 4 transakcje bezgotówkowe kartą (z wyjątkiem przelewów) lub płatności BLIKIEM (z wyjątkiem wpłat i wypłat z bankomatów oraz przelewów na telefon)
 • w przypadku PKO Konta dla Młodych – minimum 2 transakcje bezgotówkowe kartą (z wyjątkiem przelewów) lub płatności BLIKIEM (z wyjątkiem wpłat i wypłat z bankomatów oraz przelewów na telefon) – w przypadku PKO Konta Pierwszego

 

Pamiętaj:

(1) w każdym miesiącu należy wykonywać określoną minimalną liczbę transakcji,

(2) brak określonej liczby transakcji w jednym z miesięcy kalendarzowych uniemożliwi otrzymanie nagrody za ten miesiąc

Jaką nagrodę otrzymam jeśli osiągnę wiek 18 lat lub 26 lat i moje konto zostanie zmienione?

Jeśli Twoje konto w czasie trwania promocji lub wydawania nagród automatycznie przekształci się:

 • z PKO Konta Pierwszego (po ukończeniu 18 lat) na PKO Konto dla Młodych albo
 • z PKO Konta dla Młodych (po ukończeniu 26 lat) na PKO Konto za Zero

to przysługiwać Ci będzie nagroda odpowiednia dla konta, które otworzyłeś w promocji.

Jaką zgodę marketingową muszę wyrazić, aby spełnić jeden z warunków promocji?

Należy wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, np. przy zawieraniu umowy w placówce banku lub przy składaniu elektronicznie wniosku o otwarcie i prowadzenie Konta z Kartą, lub elektronicznie w serwisie internetowym iPKO w ramach usługi bankowości elektronicznej i nie odwołać jej do dnia wydania Nagrody

W jaki sposób mogę wyrazić zgodę marketingową, aby spełnić ten warunek promocji?

Odpowiednią zgodę możesz wyrazić np. przy zawieraniu umowy w placówce banku lub przy składaniu elektronicznie wniosku o otwarcie i prowadzenie PKO Konta dla Młodych z kartą lub PKO Konta Pierwszego z kartą lub w każdej chwili w okresie promocji w serwisie iPKO sekcja „Ustawienia -> Dane osobowe” lub IKO lub telefonicznie poprzez call center.

60 / 100