BOŚ BANK – Kredyt Czyste Powietrze do 12 lat do 100000 zł RRSO 6,11%

 

Kredyt Czyste Powietrze
w kwocie od 1 000 do 100 000 zł
okres kredytowania do 12 lat
RRSO 6,11%

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł. dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł. dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Oblicz ile dofinansowania możesz uzyskać: Kalkulator dotacji

Jak uzyskasz kredyt i dotację w BOŚ?

 1. Składasz wniosek o kredyt w placówce BOŚ, my oceniamy Twoją zdolność do spłaty kredytu
 2. Nasz Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i wyśle go do WFOŚiGW
 3. WFOŚiGW oceni wniosek i zawrze z Tobą umowę dotacji
 4. BOŚ wypłaci środki z kredytu na Twój rachunek
 5. Po zrealizowaniu rozliczasz przedsięwzięcie w WFOŚiGW
 6. WFOŚiGW przekaże dotację do BOŚ, a my spłacamy część Twojego kredytu

Kredyt Czyste Powietrze

Poprawa efektywności energetycznej Twojego domu to niższe rachunki! Sprawdź, jak sfinansujesz to kredytem Czyste Powietrze z dotacją.

Co sfinansujesz kredytem?
 • Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

  Pamiętaj , że 95% środków z kredytu powinieneś przeznaczyć na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia zgodne z programem. Kosztami kwalifikowanymi są koszty urządzeń, materiałów i usług określonych w załączniku nr 2 dla części 1) programu i załączniku nr 2a dla części 2) programu.

  Kredyt nie może być udzielony na finansowanie przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (w rozumieniu programu), na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.

   

   

57 / 100
Śledź i polub nas: