Pekao S.A. – Konto Przekorzystne Biznes + 1200 zł premii


 

 

Konto Przekorzystne Biznes

  • 0 zł za konto i aktywne korzystanie z karty
  • 0 zł za przelewy mobilne
  • do 1200 zł premii

Korzyści dla klienta

Za założenie Konta Przekorzystnego Biznes w promocji „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“, Klient może zyskać nawet 1200 zł premii.

1) Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes i wydanej do niego karty debetowej Visa Business za okres 12 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta, należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes w okresie trwania Promocji.

2) Aby otrzymać 100 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy w okresie trwania promocji dokonać za pomocą wniosku w Pekao24/PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymać status w CEIDG „aktywny”.

3) Aby otrzymać 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy przez okres 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes wykonać w każdym miesiącu 1 przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł oraz 1 przelew inny niż do ZUS przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł oraz 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes.

4) Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za otwarcie konta online wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes, a rachunek otworzyć poprzez podstronę internetową banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię banku Pekao S.A. (Pekao Direct).

5) Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za wpływy 5 000 zł na konto wystarcz spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i otrzymać wpływy na Konto Przekorzystne Biznes, na sumę min. 5 000 zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes. Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami Klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. lub innej instytucji.

6) Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za transakcje wymiany walut wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonać transakcje wymiany walut pomiędzy rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę o równowartości minimum 20 000 zł.

7) Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzeć z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjąć przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

8) Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za zapłatę raty leasingu wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i wykonać przez okres 3 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes min. 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tyt. rata leasingu na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

9) Aby otrzymać premię w odpowiedniej wysokości za pierwszą umowę kredytu, pożyczki lub Karty kredytowej wystarczy spełnić warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarty został rachunek, wzięty zostanie kredyt, pożyczka zabezpieczona gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI lub Karta kredytowa Visa Business
• na kwotę minimum 20 000 zł – 200 zł
• na kwotę minimum 50 000 zł – 300 zł
• na kwotę minimum 100 000 zł – 400 zł

Promocja „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“ trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.

Opłaty za Konto Przekorzystne Biznes oraz za kartę do rachunku po zakończeniu promocyjnego okresu zwolnienia z opłat, będą pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes.

Szczegółowe warunki dostępne są na stronie reklamodawcy.

62 / 100
Śledź i polub nas: