Generali – Ubezpieczenie mieszkania lub domu już za 72 zł/rok


 

 

Ubezpieczenie mieszkania lub domu
już za 72 zł/rok
ubezpieczenie od zalania, pożaru, przepięcia i innych zdarzeń losowych
kradzież, również przez otwarte drzwi i okna

57 / 100