UNIQA – Ubezpieczenie OC/AC

Ubezpieczenie OC/AC
pakiet OC+AC już od 559 zł /rok
szeroka ochrona w wielu sytuacjach na drodze
15% zniżki za zakup przez internet

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE: OC

Zakres ochrony OC obejmuje szkody komunikacyjne, których sprawcą jest właściciel polisy. To oznacza, że jeżeli spowodujemy wypadek, szkody na mieniu i zdrowiu jego uczestników zostaną pokryte właśnie z naszej polisy OC. Jest to ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona przed konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone naszym pojazdem osobom trzecim. Ważne, jest to, że ubezpieczenie OC to jedyne ubezpieczenie samochodowe, jakie należy wykupić obowiązkowo – najpóźniej w dniu rejestracji auta. Warto także pamiętać, że za brak polisy OC dostaniemy karę finansową. Obecnie za jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni kierowcy mogą zapłacić nawet 4 tys. zł. Wysokość opłaty karnej za brak ważnej polisy OC jest zależna od:

  • rodzaju pojazdu (np. dla samochodów osobowych jest to równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  • czasu, jaki upłynie bez posiadania wykupionej polisy OC w danym roku kalendarzowym (najwyższa wartość kary, czyli 100% opłaty karnej jest przewidziana dla przerwy w ubezpieczeniu powyżej 14 dni);
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Uwaga! Warto wykupić polisę OC u ubezpieczyciela, który oferuje usługę BLS, czyli umożliwia swoim klientom likwidację nieskomplikowanych szkód z OC sprawcy we własnym towarzystwie.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE: AC

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, także tych powstałych z jego winy na własnym samochodzie. Zakres ochrony obejmuje również ryzyko kradzieży oraz skutki zdarzeń losowych, tj. silny wiatr, grad, pożar, ale także od dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta.

Należy przy tym pamiętać, że nieobowiązkowe ubezpieczenia samochodowe mogą mieć różną konstrukcję w zależności od towarzystwa. Tak jest również w przypadku AC, dlatego przed zakupem polisy warto dokładnie porównać dostępne oferty. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na terminy wypłaty odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności i sumę ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE: NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) najczęściej chroni kierowcę, jak i pasażerów znajdujących się w momencie zdarzenia w pojeździe. Najczęściej jest opcją dodatkową oferowaną do ubezpieczeń OC, AC lub pakietów ubezpieczeniowych. Obejmuje ochroną szkody osobiste powstałe w związku z ruchem samochodu, wsiadaniem lub wysiadaniem z auta, załadunkiem, rozładunkiem, zatrzymaniem i postojem. Wysokość świadczenia, które wypłaci nam towarzystwo, zależy od określonego procentowo uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia.

 

63 / 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.